Категорије курсева

Oпштеобразовни предмети 

I разред 
 1.01. Српски језик и књижевност (I)Резиме
 1.02. Страни језик (I)Резиме
 1.03. Историја (I)Резиме
 1.04. Физичко васпитање (I)Резиме
 1.05. Ликовна култура (I)Резиме
 1.05. Музичка уметност (I)Резиме
 1.06. Математика (I)Резиме
 1.07. Рачунарство и информатика (I)Резиме
 1.08. Географија (I)Резиме
 1.09. Физика (I)Резиме
 1.10. Хемија (I)Резиме
 1.11. Биологија (I)Резиме
 1.11. Екологија и заштита животне средине (I)Резиме
 1.12. Верска настава - православни катихизис (I)Резиме
 1.12. Грађанско васпитање (I)Резиме

II разред 
 2.01. Српски језик и књижевност (II)Резиме
 2.02. Страни језик (II)Резиме
 2.03. Историја (II)Резиме
 2.04. Ликовна култура (II)Резиме
 2.05. Физичко васпитање (II)Резиме
 2.06. Математика (II)Резиме
 2.07. Географија (II)Резиме
 2.08. Физика (II)Резиме
 2.09. Верска настава - православни катихизис (II)Резиме
 2.09. Грађанско васпитање (II) Резиме

III разред 
 3.01. Српски језик и књижевност (III)Резиме
 3.02. Страни језик (III)Резиме
 3.03. Социологија (III)Резиме
 3.03. Устав и права грађана (III)Резиме
 3.04. Физичко васпитање (III)Резиме
 3.05. Математика (III)Резиме
 3.06. Верска настава - православни катихизис (III)Резиме
 3.06. Грађанско васпитање (III)Резиме

IV разред 
 4.01. Српски језик и књижевност (IV)Резиме
 4.02. Страни језик (IV)Резиме
 4.03. Филозофија (IV)Резиме
 4.04. Физичко васпитање (IV)Резиме
 4.05. Математика (IV)Резиме
 4.06. Устав и права грађана (IV)Резиме
 4.07. Социологија са правима грађана (IV)Резиме
 4.08. Верска настава - православни катихизис (IV)Резиме
 4.08. Грађанско васпитање (IV)Резиме
Техничар ПТТ саобраћаја 

I разред 
 ПТТ-1.01. Поштанска мрежа (I)Резиме
 ПТТ-1.02. Пословна кореспонденција и комуникација (I)Резиме
 ПТТ-1.03. Поштанске услуге (I)Резиме

II разред 
 ПТТ-2.01. Пословна кореспонденција и комуникација (II)Резиме
 ПТТ-2.02. Поштанске услуге (II)Резиме
 ПТТ-2.03. Основе саобраћајне психологије (II)Резиме
 ПТТ-2.04. Пословна информатика (II)Резиме
 ПТТ-2.05. Финансијско пословање (II)Резиме
 ПТТ-2.06. Практична настава (II)Резиме

III разред 
 ПТТ-3.01. Пословна кореспонденција и комуникација IIIРезиме
 ПТТ-3.02. Поштанске услуге (III)Резиме
 ПТТ-3.03. Пословна информатика (III)Резиме
 ПТТ-3.04. Финансијско пословање (III)Резиме
 ПТТ-3.05. Рачуноводство (III)Резиме
 ПТТ-3.06. Телекомуникационе услуге (III)Резиме
 ПТТ-3.07. Економика и организација предузећа (III)Резиме
 ПТТ-3.08. Практична настава (III)Резиме

IV разред 
 ПТТ-4.01. Поштанске услуге (IV)Резиме
 ПТТ-4.02. Пословна информатика (IV)Резиме
 ПТТ-4.03. Рачуноводство (IV)Резиме
 ПТТ-4.04. Поштанска техника и прерада пошиљака (IV)Резиме
 ПТТ-4.05. Статистика (IV)Резиме
 ПТТ-4.06. Банкарско пословање (IV)Резиме
 ПТТ-4.07. Маркетинг (IV)Резиме
 ПТТ-4.08. Практична настава (IV)Резиме

ОСТАЛО 
 ПТТ-О-М1 - Припрема за матурски испитРезиме
Електротехничар телекомуникација 

I разред 
 ЕТК-1.01. Основе електротехнике (I)Резиме
 ЕТК-1.02. Рачунарска графика и мултимедија (I)Резиме
 ЕТК-1.03. Практична настава (I)Резиме

II разред 
 ЕТК-2.01. Основе електротехнике (II)Резиме
 ЕТК-2.02. Апликативни програми (II)Резиме
 ЕТК-2.03. Електроника (II)Резиме
 ЕТК-2.04. Теорија телекомуникација (II)Резиме
 ЕТК-2.05. Практична настава (II)Резиме

III разред 
 ЕТК-3.01. Електроника (III)Резиме
 ЕТК-3.02. Телекомуникациони водови (III)Резиме
 ЕТК-3.03. Телекомуникациона мерења (III)Резиме
 ЕТК-3.04. Техника дигиталног преноса (III)Резиме
 ЕТК-3.05. Комутациона техника (III)Резиме
 ЕТК-3.06. Приступне мреже и уређаји (III)Резиме
 ЕТК-3.07. Сигнално телекомуникациони системи (III)Резиме
 ЕТК-3.08. Основе програмирања (III)Приступ курсу је дозвољен гостимаРезиме
 ЕТК-3.09. Изабрана поглавља математике (III)Резиме
 ЕТК-3.10. Web дизајн (III)Резиме

IV разред 
 ЕТК-4.01. Приступне мреже и уређаји (IV)Резиме
 ЕТК-4.02. Сигнално телекомуникациони системи (IV)Резиме
 ЕТК-4.03. Системи преноса (IV)Резиме
 ЕТК-4.04. Бежичне комуникације (IV)Резиме
 ЕТК-4.05. Рачунарске мреже (IV)Резиме
 ЕТК-4.06. Техничка документација (IV)Резиме
 ЕТК-4.07. Предузетништво (IV)Резиме
 ЕТК-4.08. Основе програмирања (IV)Резиме
 ЕТК-4.09. Изабрана поглавља математике (IV)Резиме
 ЕТК-4.10. Електроакустика (IV)Резиме

ОСТАЛО 
 ЕТК-О.01. Телекомуникациона мерења (III)Резиме
 ЕТК-О.02. Матурски испит Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за уписРезиме
 ЕТК-О.М08. Оптичке ТК мрежеПриступ курсу је дозвољен гостимаРезиме
 ЕТК-О.М10. Бизнис централеРезиме
 ЕТК-О.М20. Матурски испит - ОГЛЕДОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за уписРезиме
Монтер ТК мрежа 

I разред 
 МТКМ-1.01. Основе електротехнике (I)Резиме
 МТКМ-1.02. Техничко цртање (I)Резиме
 МТКМ-1.03. Практична настава (I)Резиме

II разред 
 МТКМ-2.01. Основе електротехнике (II)Резиме
 МТКМ-2.02. Електрична мерења у телекомуникацијама (II)Резиме
 МТКМ-2.03. Електроника (II)Резиме
 МТКМ-2.04. Кабловске и ваздушне ТК линије (II)Резиме
 МТКМ-2.05. Телекомуникационе инсталације (II)Резиме
 МТКМ-2.06. Практична настава (II)Резиме

III разред 
 МТКМ-3.01. Економика и организација предузећа (III)Резиме
 МТКМ-3.02. Кабловске и ваздушне ТК линије (III)Резиме
 МТКМ-3.03. Телекомуникационе инсталације (III)Резиме
 МТКМ-3.04. Телекомуникациони системи (III)Резиме
 МТКМ-3.05. Кориснички програми за електронска кола (III)Резиме
 МТКМ-3.06. Практична настава (III) Резиме

ОСТАЛО 
 МТКМ-О.2.05. Телекомуникационе инсталацијеРезиме
 МТКМ-О.3.04. Телекомуникациони системиРезиме
Ваннаставне активности 
 ВН-01. Дигитална библиотекаРезиме
 ВН-02. Ученичко предузетништвоРезиме
 ВН-03. JA TITAN - школско такмичење 2015Резиме
Стручно усавршавање наставника 
 СУН-01. Електронски наставни матeријалиОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за уписРезиме
 СУН-02. Примена е-learning метода нaставе у образовањуОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за уписРезиме
 СУН-03. Адекватност у комуникацији у образовно васпитном радуОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за уписРезиме