МТКМ-1.03. Практична настава (I)
(ПН-МТКМ-I)

Опис предмета