МТКМ-3.02. Кабловске и ваздушне ТК линије (III)
(КВТКЛ-МТКМ-III)

Опис предмета