ПТТ-4.04. Поштанска техника и прерада пошиљака (IV)
(ПТПП-ПТТ-IV)

Опис предмета