ЕТК-2.02. Апликативни програми (II)
(АП-II)

Опис предмета