1.07. Рачунарство и информатика (I)
(ИНФОРМАТИКА-I)

Опис предмета