1.02. Страни језик (I)
(СТРАНИ-I)

Енглески језик први страни језик

два часа недељно
наставник Љубица Зуковић-Петровић