МТКМ-3.01. Економика и организација предузећа (III)
(ЕОП-МТКМ-III)

Опис предмета