ЕТК-3.05. Комутациона техника (III)
(КТ-ЕТК-III)

Опис предмета