ПТТ-1.01. Поштанска мрежа (I)
(ПМ-ПТТ-I)

Курс је намењен ученицима првог разреда смера Техничар ПТТ саобраћаја