СУН-01. Електронски наставни матeријали
(ЕНМ)

 Овај курс захтева приступну лозинку за упис


Акредитован програм стручног усавршавања запослених у образовању.
У каталогу за школску 2012/2013. годину налази се под бројем 240.

Трајање курса: 5 недеља
Време за изучавање једне лекције: 45 - 60 минута
Време потребно за решавање теста : 15 мин.

Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис