МТКМ-2.04. Кабловске и ваздушне ТК линије (II)
(КВТКЛ-МТКМ-II)

Опис предмета