МТКМ-2.05. Телекомуникационе инсталације (II)
(ТКИ-МТКМ-II)

Опис предмета