ПТТ-3.02. Поштанске услуге (III)
(ПУ-ПТТ-III)

Опис предмета