ПТТ-2.05. Финансијско пословање (II)
(ФП-ПТТ-II)

Опис предмета