ПТТ-3.01. Пословна кореспонденција и комуникација III
(ПКК-ПТТ-III)

Опис предмета