ПТТ-4.08. Практична настава (IV)
(ПН-ПТТ-IV)

Опис предмета