ЕТК-4.03. Системи преноса (IV)
(СП-ЕТК-IV)

Опис предмета