ЕТК-4.09. Изабрана поглавља математике (IV)
(ИПМ-ЕТК-IV)

Опис предмета