ЕТК-4.02. Сигнално телекомуникациони системи (IV)
(СТКС-ЕТК-IV)

Опис предмета