МТКМ-2.02. Електрична мерења у телекомуникацијама (II)
(ЕМТК-МТКМ-II)

Опис предмета