ПТТ-3.04. Финансијско пословање (III)
(ФП-ПТТ-III)

Опис предмета