СУН-02. Примена е-learning метода нaставе у образовању
(ПЕМНО)

 Овај курс захтева приступну лозинку за упис

Акедитовани програм стручног усавршавања запослених у образовању.
У каталогу за школску 2011/2012. годину налази се под бројем 120.

Трајање курса: 5 недеља
Време за изучавање једне лекције: 45 - 60 минута
Време потребно за решавање теста : 30 мин.

Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис