ЕТК-2.01. Основе електротехнике (II)
(ОЕТ-II)

Опис предмета