ПТТ-4.06. Банкарско пословање (IV)
(БП-ПТТ-IV)

Опис предмета