ПТТ-2.02. Поштанске услуге (II)
(ПУ-ПТТ-II)

Опис предмета