ПТТ-1.02. Пословна кореспонденција и комуникација (I)
(ПКК-ПТТ-I)

Опис предмета