ПТТ-3.06. Телекомуникационе услуге (III)
(ТУ-ПТТ-III)

Опис предмета