ЕТК-4.08. Основе програмирања (IV)
(ОП-IV)

Основе програмирања: C#, Android, PHP, Python, JAVA, Arduino, Micro:bit, ...