МТКМ-1.02. Техничко цртање (I)
(ТЕХ.ЦРТАЊЕ-МТКМ-I)

Опис предмета