ЕТК-О.01. Телекомуникациона мерења (III)
(ТКМ-III)


Телекомуникациона мерења за III и IV разред образовног профила Електротехничар телекомуникација