МТКМ-3.03. Телекомуникационе инсталације (III)
(ТКИ-МТКМ-III)

Опис предмета