ПТТ-3.08. Практична настава (III)
(ПН-ПТТ-III)

Опис предмета