ПТТ-1.03. Поштанске услуге (I)
(ПУ-ПТТ-I)

Опис предмета