Школовање ученика за занимање монтер ТК мрежа траје три године и у том периодуученици се оспособљавају за безбедан и правилан рад у предузећима која се баве обрадоми преносом телекомуникационих сигнала.

У добро опремљеним кабинетима и на школском полигону ученици се припремају зареалне послове монтаже и одржавања опреме фиксне и мобилне телефоније, кабловскетелевизије, видео надзора, противпожарних и интерфонских система.

На крају другог и трећег разреда део практичне наставе се у сарадњи са предузећемза телекомуникације „Телеком Србија” обавља у њиховим објектима чиме се проширујутеоријска и практична знања стечена у школи.

Након школовања, поред запослења у струци, ученици могу наставити школовање наВисокој школи за Информационе и комуникационе технологије или код нас (са две годинерадног искуства) специјализација или В степен.

У први разред сваке године уписујемо два одељења ученика из свих крајева Србије.Ученици који нису из Београда смештај могу обезбедити у ученичком дому који се налазиодмах поред школе или неколико околних.

Поткатегорије
I разред
II разред
III разред
ОСТАЛО