МТКМ-1.01. Основе електротехнике (I)
(ОЕТ-МТКМ-I)

Опис предмета