ЕТК-4.01. Приступне мреже и уређаји (IV)
(ПМУ-ЕТК-IV)

Опис предмета