ЕТК-О.М08. Оптичке ТК мреже
(ОТКМ)

 Приступ курсу је дозвољен гостима

Стручни модул "Оптичке телекомуникационе мреже" (М08.ОТКМ) изучава се у првом полугодишту трећег разреда образовног профила "Електротехничар телекомуникација - ОГЛЕД". Настава је оријентисана ка стицању функционалног знања из области ОТКМ и ОТКС-а.

Приступ курсу је дозвољен гостима