ПТТ-2.01. Пословна кореспонденција и комуникација (II)
(ПКК-ПТТ-II)

Опис предмета