ПТТ-2.06. Практична настава (II)
(ПН-ПТТ-II)

Опис предмета