ЕТК-1.01. Основе електротехнике (I)
(ОЕТ-I)

Опис предмета