2.02. Страни језик (II)
(СТРАНИ-II)

Немачки језик

два часа недељно
други страни језик
наставник Љубица Зуковић-Петровић