ЕТК-3.07. Сигнално телекомуникациони системи (III)
(СТКС-ЕТК-III)

Опис предмета