Након завршеног школовања електротехничари телекомуникација, стечена теоријска знања успешно користе у пракси.

Оспособљени су за обављање послова:

· инсталирања телефонске опреме и уређаја

· тестирање уређаја и опреме

· одржавање телефонских система и кабловских мрежа

· мерења у оквиру телекомуникационе мреже и на самим уређајима

· одржавања телефонских централа

· одржавања комутационе опреме у телефонским централама и кабловским мрежама

· инсталирања и одржавање опреме у рачунарским мрежама

· отклањања сметњи и кварова у оквиру ТК мреже.

Такође, оспособљени су за примену информатичких технологија у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Наши ученици своје школовање најчешће настављају на Електротехничком факултету у Београду, Саобраћајном факултету у Београду, Факултету организационих наука у Београду, Високој школи струковних студија за информационе технологије у Београду, Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија или сличним образовним институцијама у Нишу и Новом Саду.

По завршетку школовања, они који не настављају студије, запошљавају се у разним телекомуникационим компанијама.