Након завршеног школовања електротехничари телекомуникација, стечена теоријска знања успешно користе у пракси.

Оспособљени су за обављање послова:

·инсталирања телефонске опреме и уређаја

·тестирање уређаја и опреме

·одржавање телефонских система и кабловских мрежа

·мерења у оквиру телекомуникационе мреже и на самим уређајима

·одржавања телефонских централа

·одржавања комутационе опреме у телефонским централама и кабловским мрежама

·инсталирања и одржавање опреме у рачунарским мрежама

·отклањања сметњи и кварова у оквиру ТК мреже.

Такође, оспособљени су за примену информатичких технологија у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Наши ученици своје школовање најчешће настављају на Електротехничком факултету у Београду, Саобраћајном факултету у Београду, Факултету организационих наука у Београду, Високој школи струковних студија за информационе технологије у Београду, Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија или сличним образовним институцијама у Нишу и Новом Саду.

По завршетку школовања, они који не настављају студије, запошљавају се у разним телекомуникационим компанијама.

Поткатегорије
I разред
II разред
III разред
IV разред
ОСТАЛО