ЕТК-2.05. Практична настава (II)
(ПН-ETK-II)

Опис предмета