ЕТК-3.08. Основе програмирања (III)
(ОП-III)

 Приступ курсу је дозвољен гостима

Основе програмирања: Алгоритамско програмирање (Micro:bit), C#

Приступ курсу је дозвољен гостима