ЕТК-О.М10. Бизнис централе
(БЦ)

Стручни модул "Бизнис централе" (М10.БЦ) изучава се у другом полугодишту трећег разреда образовног профила "Електротехничар телекомуникација - ОГЛЕД". Настава је оријентисана ка стицању функционалног знања из области: Структурно каблирање и Пословни комуникациони системи.