МТКМ-2.06. Практична настава (II)
(ПН-МТКМ-II)

Опис предмета