Параметри Ресурс модула

Подешавање параметара је потпуно опционо, и корисно је само када је потребно пренети неке информације из Moodleа на датотеку или веб локацију ресурса.

Ако дефинишете било који од параметара, они ће бити прослеђени ресурсу као део URL-а (коришћењем GET метода).

Лева колона даје могућност избора информације која ће се слати, а десна колона омогућава да се тој информацији да име.

Имајте у виду да ће се информације о кориснику односити на корисника који прегледа овај ресурс, а информације о курсу односе се на курс у оквиру кога је овај ресурс.

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English