Тачно/Нетачно питања

Као одговор на овај тип питања (у оквиру ког се може приказати и слика) корисник бира између две понуђене опције: Tачно или Нетачно.

Ако је омогућен приказ повратних информација, одговарајућа порука се приказује кориснику након давања одговора. На пример, ако је тачан одговор "Нетачно", а корисник одговори "Tачно" (тиме чинећи грешку) приказује се повратна информација облика "Tачно".

Индекс свих датотека помоћи
Прикажи ову помоћ на језику: English